Före detta stambanan vid Liljeholmen

Åren 1860-1929 gick stambanan söderut förbi Liljeholmen. De spår som finns kvar används huvudsakligen som industrispår. Foton från 2011-2012.
Brofundament vid Liljeholmen -- Västra stambanan gick över en låg bro vid Liljeholmen åren 1860-1929. De här betongfundamenten är kvar från den bron. En bild från 1930 finns på: www.historiskt.nu/diverse/dagens_bild/dagens bild 26.html ("Dagens historiska järnvägsbild: Liljeholmens verkstad och lokstation", hämtad 2020-02-02) Huspråm -- 2012 ligger en huspråm vinterförtöjd vid det yttre brofundamentet. Industrispår vid Liljeholmen -- Före detta stambanans spår går inte längre fram till det gamla brofundamentet. Kontaktledningsbryggorna vittnar om att här en gång fanns en bangård. Mellan de parkerade bilarna går ett industrispår till Cementa i Gröndal. Märken efter gångbro -- Över bangården fanns en gångbro som nu är borta. Spårvagnsspår -- Några meter av stambanans gamla spår används för spårvägstrafiken på Tvärbanan. I fonden går Tvärbanans dubbelspår till vänster. Före detta stambanan har ett enkelspår som viker av åt höger.
Rälskran -- Mellan Tvärbanan och Nybodatunnlarna finns en rälskran. Spåret viker av åt vänster, mot den östra tunneln. Västra tunneln finns rakt fram, men är numera helt stängd. Östra Nybodatunneln, norra mynningen -- Östra tunneln byggdes 1909, när stambanan fick dubbelspår. Idag går fler fotgängare än tåg i tunneln, verkar det som. Västra Nybodatunneln, norra mynningen -- Den västra tunneln byggdes 1860. Idag är tunneln igenbommad. Växel vid norra tunnelmynningen Inne i östra Nybodatunneln -- Bilden är tagen några tiotal meter från södra mynningen, med kameran riktad mot söder. Södra mynningen syns i fonden. Bilden är tagen med blixt, men dagsljuset från mynningarna räcker som ledljus för den som går genom tunneln.
Inne i östra Nybodatunneln -- En bit in från södra mynningen finns mattor uppsatta för att hindra ras. Utliggare för kontaktledning -- På några platser i tunneln finns det kvar utliggare för kontaktledning. Vid södra tunnelmynningen -- Lysrören i taket fungerar inte, ledningarna är nedrivna. Längst bort på bilden syns norra mynningen. Grafitti i södra tunnelmynningen -- Väggarna inne i södra mynningen är rikt dekorerade. Här är västra väggen, precis vid mynningen. Östra Nybodatunneln -- Östra tunneln är i stort sett rak, med en svag böj nära norra mynningen. Här är tunnelns insida sedd från söder.
Grafitti, detaljbild -- Detaljbild från östra tunnelväggen. Sprayburkar -- Färgburkar, gissningsvis kvarlämnade av tunneldekoratörerna. Grafitti, närbild -- Östra tunnelväggen. Östra tunneln sedd från söder -- Med teleobjektiv kan man få östra tunneln att verka väldigt kort. Längden är omkring 300 meter. Östra tunneln, södra mynningen -- Södra mynningen, med Nybodabergets bostadshus och två av vägbroarna vid Nyboda trafikplats.
Staketstolpe -- Utanför tunnelmynningen finns en staketstolpe av sten. Spåret fortsätter mot Älvsjö -- Spåret ut från östra tunneln fortsätter mot bangården vid Älvsjö. Västra Nybodatunneln, södra mynningen -- Den västra tunneln används inte idag. Södra mynningen är igensatt, precis som den norra. Banvall vid västra tunneln -- Västra tunneln, södra mynningen, vy mot söder. Stolparna bär upp en del av trafikapparaten vid Nyboda trafikplats. Det var en bidragande orsak till att västra tunneln stängdes - referens: daniel.nordling.nu/jvg/2002-06-30-Nybodatunnlarna/ ("Nybodatunnlarna 2002-06-30", hämtad 2020-02-02) Stickspår och stolpe -- Banan ger intryck av förfall. Bilden är tagen mot norr, cirka 100 meter från södra tunnelmynningarna.